Zarząd

Rafał Zarzecki

Prezes Zarządu

Biuro Zarządu

Prokurent - Z-ca Dyrektora
telefon +48 71 / 311 55 70 • ireneusz.kucharski@pposiechnice.pl

Centrala
telefon +48 71 / 311 53 35

Sekretariat
telefon +48 71 / 311 55 70 • fax +48 71 / 311 53 86 • ppo@pposiechnice.pl

Sprzedaż i magazyn

Dział sprzedaży warzyw
telefon +48 71 / 311 52 65 • fax +48 71 / 311 54 66

mariusz.kolodziejczak@pposiechnice.pl

wojciech.kobus@pposiechnice.pl 

Działy

Dział produkcji
telefon +48 71 / 390 20 00 • dariusz.malak@pposiechnice.pl

Specjalista ds.technicznych
telefon +48 71 / 311 55 70 • janusz.piotrowski@pposiechnice.pl

Główny księgowy
telefon +48 71 / 311 37 06 • jolanta.dzik@pposiechnice.pl

Dział kadr
telefon +48 71 / 311 55 70 • pawel.danel@pposiechnice.pl

BHP
telefon +48 71 / 311 55 70 • waldemar.walczak@pposiechnice.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej
"Siechnice" Sp. z o.o.
ul. Opolska 30
55-011 Siechnice
POLSKA

NIP: 912-10-00-021
VAT UE: PL9121000021
REGON: 930346276

KRS 0000135559

GGN 4049928652492

kapitał zakładowy
wynosi 18.680.500,00 zł w całości opłacony.

zobacz w googlemaps